k.ú.: 685828 - Litoradlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545155 - Temelín NUTS5 CZ0311545155
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 886954
zahrada 53 48095
travní p. 274 577597
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 623 8528678
vodní pl. nádrž umělá 2 1524
vodní pl. tok přirozený 18 375101
vodní pl. tok umělý 164 16343
vodní pl. zamokřená pl. 46 33102
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 82 38593
ostat.pl. jiná plocha 82 122708
ostat.pl. manipulační pl. 27 10062
ostat.pl. neplodná půda 52 18993
ostat.pl. ostat.komunikace 196 81367
ostat.pl. silnice 27 35072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 11251
ostat.pl. zeleň 1 639
Celkem KN 1931 10786113
Par. DKM 1931 10786113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 79
LV 89
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2017
ZMVM 1:2000 16.12.1983 03.11.2017
S-SK GS 1:2880 1870 16.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička