k.ú.: 685356 - Litobratřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594369 - Litobratřice NUTS5 CZ0647594369
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1601 16674011
zahrada 233 108553
ovoc. sad 1 3409
travní p. 131 212584
lesní poz les(ne hospodář) 55 277975
lesní poz ostat.komunikace 5 1284
lesní poz 181 1123700
vodní pl. nádrž umělá 2 16169
vodní pl. rybník 3 145644
vodní pl. tok přirozený 70 43620
vodní pl. zamokřená pl. 28 41563
zast. pl. společný dvůr 8 2809
zast. pl. zbořeniště 29 9575
zast. pl. 364 144691
ostat.pl. jiná plocha 192 128764
ostat.pl. manipulační pl. 124 90863
ostat.pl. neplodná půda 17 16887
ostat.pl. ostat.komunikace 600 671110
ostat.pl. pohřeb. 1 4272
ostat.pl. silnice 14 120913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17830
ostat.pl. zeleň 18 21791
Celkem KN 3678 19878017
Par. DKM 2490 18686213
Par. KMD 1187 1190825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 68
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 3
Celkem BUD 344
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 408
spoluvlastník 666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014 část k.ú. (mimo území s DKM podle JPÚ)
DKM-KPÚ 21.12.2010 1:1000 21.12.2010 *) část k.ú. na podkladě výsledků JPÚ-upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.09.2020 09:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.