k.ú.: 685313 - Litíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 546470 - Litíč NUTS5 CZ0525546470
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2603074
zahrada 109 162404
ovoc. sad 15 53619
travní p. 71 754789
lesní poz 38 593480
vodní pl. nádrž umělá 6 20514
vodní pl. tok přirozený 15 11127
vodní pl. tok umělý 7 9421
zast. pl. společný dvůr 1 112
zast. pl. zbořeniště 13 5369
zast. pl. 111 54154
ostat.pl. jiná plocha 29 86057
ostat.pl. manipulační pl. 13 22718
ostat.pl. neplodná půda 7 7410
ostat.pl. ostat.komunikace 59 75119
ostat.pl. pohřeb. 1 3265
ostat.pl. silnice 4 56192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 257
Celkem KN 643 4519081
Par. DKM 643 4519081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. rod.dům 33
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 108
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 154
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.07.2006 1:1000 11.07.2006 *) KPÚ na celém území
S-SK GS 1:2880 1840 11.07.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2019 20:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.