k.ú.: 685097 - Líšnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580589 - Líšnice NUTS5 CZ0534580589
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 5522895
zahrada 416 461394
travní p. 742 2497844
lesní poz 308 2195522
vodní pl. nádrž umělá 1 980
vodní pl. tok přirozený 13 113219
vodní pl. tok umělý 17 21072
zast. pl. společný dvůr 10 2310
zast. pl. zbořeniště 16 2600
zast. pl. 469 135259
ostat.pl. jiná plocha 234 124631
ostat.pl. manipulační pl. 18 22000
ostat.pl. neplodná půda 27 33440
ostat.pl. ostat.komunikace 117 221795
ostat.pl. pohřeb. 2 1906
ostat.pl. silnice 8 134415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4028
Celkem KN 2775 11495310
Par. DKM 2775 11495310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 171
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 437
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 560
spoluvlastník 874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.08.2000
DKM-KPÚ 19.04.2000 1:1000 19.04.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1840 19.04.2000
S-SK GS 1:2880 1840 14.08.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.07.2019 05:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.