k.ú.: 685097 - Líšnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580589 - Líšnice NUTS5 CZ0534580589
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 5521606
zahrada 416 461394
travní p. 747 2497952
lesní poz 308 2195444
vodní pl. nádrž umělá 1 980
vodní pl. tok přirozený 13 113219
vodní pl. tok umělý 17 21072
zast. pl. společný dvůr 10 2310
zast. pl. zbořeniště 17 3440
zast. pl. 471 134708
ostat.pl. jiná plocha 243 125602
ostat.pl. manipulační pl. 18 22000
ostat.pl. neplodná půda 27 33440
ostat.pl. ostat.komunikace 117 221795
ostat.pl. pohřeb. 2 1906
ostat.pl. silnice 8 134415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4028
Celkem KN 2792 11495311
Par. DKM 2792 11495311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 440
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 563
spoluvlastník 875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.08.2000
DKM-KPÚ 19.04.2000 1:1000 19.04.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1840 14.08.2000
S-SK GS 1:2880 1840 19.04.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 23:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.