k.ú.: 684902 - Lískovice u Ostroměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573086 - Lískovice NUTS5 CZ0522573086
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 688 3477015
zahrada 87 57643
ovoc. sad 13 92245
travní p. 362 785056
lesní poz 44 2657874
vodní pl. nádrž přírodní 1 242
vodní pl. nádrž umělá 1 189
vodní pl. rybník 1 104498
vodní pl. tok přirozený 131 22083
vodní pl. tok umělý 2 88
vodní pl. zamokřená pl. 19 61501
zast. pl. zbořeniště 4 3073
zast. pl. 95 57886
ostat.pl. jiná plocha 14 11101
ostat.pl. manipulační pl. 15 22694
ostat.pl. neplodná půda 10 11997
ostat.pl. ostat.komunikace 135 158366
ostat.pl. pohřeb. 1 1917
ostat.pl. silnice 4 56406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 580
ostat.pl. zeleň 5 11243
Celkem KN 1633 7593697
Par. KMD 1633 7593697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 34
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 90
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 215
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2016
S-SK GS 1:2880 1842 29.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 13:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička