k.ú.: 684872 - Vojtěchov u Lísku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596051 - Lísek NUTS5 CZ0635596051
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1515265
zahrada 80 27209
ovoc. sad 4 24707
travní p. 211 669578
lesní poz les s budovou 7 224
lesní poz 177 6840828
vodní pl. rybník 6 13396
vodní pl. tok umělý 1 22
zast. pl. zbořeniště 2 241
zast. pl. 109 19939
ostat.pl. jiná plocha 15 7182
ostat.pl. manipulační pl. 5 5226
ostat.pl. neplodná půda 55 28711
ostat.pl. ostat.komunikace 68 110377
ostat.pl. silnice 1 17190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22630
Celkem KN 889 9302725
Par. KMD 889 9302725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 113
LV 136
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 16:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička