k.ú.: 684856 - Lhota u Lísku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596051 - Lísek NUTS5 CZ0635596051
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 3198615
zahrada 212 98091
travní p. 583 1191370
lesní poz 117 1319083
vodní pl. nádrž umělá 6 1161
vodní pl. rybník 14 76577
vodní pl. tok přirozený 4 1587
vodní pl. tok umělý 54 16367
zast. pl. společný dvůr 1 210
zast. pl. zbořeniště 10 985
zast. pl. 207 63923
ostat.pl. jiná plocha 65 22957
ostat.pl. manipulační pl. 50 47856
ostat.pl. neplodná půda 84 41410
ostat.pl. ostat.komunikace 255 121863
ostat.pl. pohřeb. 2 2025
ostat.pl. silnice 2 39327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5693
ostat.pl. zeleň 21 9554
Celkem KN 2241 6258654
Par. KMD 2241 6258654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 103
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 199
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 237
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 03.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.