k.ú.: 684635 - Lipová u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514772 - Lipová NUTS5 CZ0714514772
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2501 3900950
zahrada 203 153016
ovoc. sad 23 55798
travní p. 184 78665
lesní poz 393 428691
vodní pl. nádrž umělá 22 32588
vodní pl. tok přirozený 122 40793
vodní pl. tok umělý 67 5359
zast. pl. společný dvůr 2 155
zast. pl. 161 72135
ostat.pl. jiná plocha 27 10326
ostat.pl. manipulační pl. 258 64893
ostat.pl. neplodná půda 7 1935
ostat.pl. ostat.komunikace 912 143509
ostat.pl. silnice 2 12225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5717
ostat.pl. zeleň 4 3092
Celkem KN 4896 5009847
Par. DKM 4896 5009847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 117
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 152
LV 359
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2010
ZMVM 1:2000 01.09.1992 22.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 06.06.2020 03:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.