k.ú.: 684112 - Lipná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 3710242
zahrada 32 30783
travní p. 224 1493550
lesní poz 282 2210379
vodní pl. nádrž umělá 5 2951
vodní pl. tok přirozený 53 22669
vodní pl. tok umělý 4 2502
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 24
zast. pl. zbořeniště 19 4146
zast. pl. 95 33266
ostat.pl. jiná plocha 33 47949
ostat.pl. manipulační pl. 17 37706
ostat.pl. neplodná půda 21 26846
ostat.pl. ostat.komunikace 121 245545
ostat.pl. pohřeb. 1 745
ostat.pl. silnice 61 149378
ostat.pl. zeleň 32 118754
Celkem KN 1095 8137435
Par. DKM 345 5547084
Par. KMD 750 2590351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 82
LV 137
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
DKM-KPÚ 12.06.2009 1:1000 12.06.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1831 26.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 20.09.2020 23:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.