k.ú.: 684091 - Lipina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 1225945
zahrada 167 117267
ovoc. sad 35 102242
travní p. mez, stráň 27 17145
travní p. 463 950843
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 113 784739
vodní pl. nádrž umělá 2 1375
vodní pl. tok přirozený 27 9622
vodní pl. tok umělý 1 234
vodní pl. zamokřená pl. 1 619
zast. pl. společný dvůr 13 3094
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 203 45505
ostat.pl. jiná plocha 55 10093
ostat.pl. manipulační pl. 32 33902
ostat.pl. neplodná půda 54 18180
ostat.pl. ostat.komunikace 69 70734
ostat.pl. silnice 92 30382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 10796
ostat.pl. zeleň 8 1089
Celkem KN 1696 3434086
Par. KMD 1696 3434086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 192
LV 291
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 26.05.2019 05:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.