k.ú.: 684091 - Lipina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 1225945
zahrada 171 120382
ovoc. sad 34 99010
travní p. mez, stráň 27 17145
travní p. 463 950843
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 113 784739
vodní pl. nádrž umělá 2 1375
vodní pl. tok přirozený 27 9622
vodní pl. tok umělý 1 234
vodní pl. zamokřená pl. 1 619
zast. pl. společný dvůr 13 3094
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 205 45619
ostat.pl. jiná plocha 56 10130
ostat.pl. manipulační pl. 32 33902
ostat.pl. neplodná půda 54 18180
ostat.pl. ostat.komunikace 69 70697
ostat.pl. silnice 92 30382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 10796
ostat.pl. zeleň 8 1089
Celkem KN 1702 3434083
Par. KMD 1702 3434083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 194
LV 294
spoluvlastník 506

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:41

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.