k.ú.: 684082 - Křekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586960 - Křekov NUTS5 CZ0724586960
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 1727558
zahrada 100 55439
ovoc. sad 4 11225
travní p. 242 424617
lesní poz 92 1382481
vodní pl. tok přirozený 16 21526
zast. pl. zbořeniště 8 3216
zast. pl. 128 32303
ostat.pl. jiná plocha 64 17767
ostat.pl. manipulační pl. 33 25458
ostat.pl. neplodná půda 82 65246
ostat.pl. ostat.komunikace 82 67235
ostat.pl. silnice 30 16070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 412
ostat.pl. zeleň 5 665
Celkem KN 1515 3851218
Par. KMD 1515 3851218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 72
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 123
LV 193
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2017
KM-D 1:2000 28.12.2001 05.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.12.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 24.05.2019 21:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.