k.ú.: 683914 - Petrkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569038 - Lípa NUTS5 CZ0631569038
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2502793
zahrada 86 67169
travní p. 223 441296
lesní poz 117 272982
vodní pl. rybník 11 103619
vodní pl. tok přirozený 28 15743
vodní pl. tok umělý 1 11
vodní pl. zamokřená pl. 5 2028
zast. pl. společný dvůr 1 700
zast. pl. zbořeniště 2 119
zast. pl. 98 42162
ostat.pl. dráha 1 804
ostat.pl. jiná plocha 31 56644
ostat.pl. manipulační pl. 6 975
ostat.pl. neplodná půda 19 20223
ostat.pl. ostat.komunikace 82 80174
ostat.pl. silnice 1 19246
ostat.pl. zeleň 2 7911
Celkem KN 1010 3634599
Par. KMD 1010 3634599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 63
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 93
LV 140
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2011
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 22:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.