k.ú.: 683744 - Lichkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580571 - Lichkov NUTS5 CZ0534580571
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 1860976
zahrada 190 153535
travní p. 560 2733740
lesní poz 82 3492706
vodní pl. nádrž umělá 4 3417
vodní pl. tok přirozený 52 66793
vodní pl. tok umělý 8 7765
vodní pl. zamokřená pl. 2 289
zast. pl. zbořeniště 11 4745
zast. pl. 284 84151
ostat.pl. dráha 13 153344
ostat.pl. jiná plocha 123 198328
ostat.pl. manipulační pl. 8 43728
ostat.pl. neplodná půda 65 45672
ostat.pl. ostat.komunikace 107 155230
ostat.pl. pohřeb. 1 2851
ostat.pl. silnice 3 34610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 18312
ostat.pl. zeleň 7 72135
Celkem KN 1611 9132327
Par. DKM 566 8047524
Par. KMD 1045 1084803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. doprava 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 278
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 295
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
DKM-KPÚ 01.08.2008 1:1000 06.08.2008 *) část II. - sever
DKM-KPÚ 11.06.2002 1:1000 23.09.2002 *) část I. - jih
S-SK GS 1:2880 1840 23.09.2002
S-SK GS 1:2880 1840 06.08.2008
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.07.2019 16:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.