k.ú.: 683671 - Lidečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544370 - Lidečko NUTS5 CZ0723544370
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 1836220
zahrada 583 372027
ovoc. sad 8 28594
travní p. mez, stráň 45 130409
travní p. 2512 5301221
lesní poz 928 8110393
vodní pl. nádrž umělá 1 5622
vodní pl. tok přirozený 69 131004
zast. pl. společný dvůr 17 4280
zast. pl. zbořeniště 15 2701
zast. pl. 829 188304
ostat.pl. dráha 25 224913
ostat.pl. jiná plocha 499 189539
ostat.pl. manipulační pl. 65 77161
ostat.pl. neplodná půda 372 335679
ostat.pl. ostat.komunikace 454 345940
ostat.pl. pohřeb. 3 11586
ostat.pl. silnice 71 60429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6185
ostat.pl. zeleň 6 4088
Celkem KN 7289 17366295
Par. KMD 7289 17366295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 337
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če zem.stav 152
rozestav. 5
Celkem BUD 797
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
Celkem JED 36
LV 1185
spoluvlastník 2313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 19:17

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.