k.ú.: 683671 - Lidečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544370 - Lidečko NUTS5 CZ0723544370
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 917 1926663
zahrada 330 146113
ovoc. sad 3 12802
travní p. 2964 5825945
lesní poz 812 7762003
vodní pl. nádrž umělá 1 5622
vodní pl. tok přirozený 69 131004
zast. pl. společný dvůr 100 20737
zast. pl. zbořeniště 46 6933
zast. pl. 824 189094
ostat.pl. dráha 25 224913
ostat.pl. jiná plocha 354 102326
ostat.pl. manipulační pl. 72 78935
ostat.pl. neplodná půda 481 496526
ostat.pl. ostat.komunikace 464 356210
ostat.pl. pohřeb. 3 11586
ostat.pl. silnice 61 57859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6185
ostat.pl. zeleň 8 4187
Celkem KN 7544 17365643
Par. KMD 7544 17365643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 218
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 292
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če zem.stav 167
rozestav. 5
Celkem BUD 798
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
Celkem JED 36
LV 1179
spoluvlastník 2303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 00:48

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.