k.ú.: 683671 - Lidečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544370 - Lidečko NUTS5 CZ0723544370
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 778 1836134
zahrada 584 371804
ovoc. sad 8 28594
travní p. mez, stráň 45 130409
travní p. 2517 5301685
lesní poz 930 8110393
vodní pl. nádrž umělá 1 5622
vodní pl. tok přirozený 69 131004
zast. pl. společný dvůr 16 3751
zast. pl. zbořeniště 15 2701
zast. pl. 848 188384
ostat.pl. dráha 25 224913
ostat.pl. jiná plocha 503 190635
ostat.pl. manipulační pl. 65 77161
ostat.pl. neplodná půda 369 334877
ostat.pl. ostat.komunikace 454 345940
ostat.pl. pohřeb. 3 11586
ostat.pl. silnice 71 60429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6185
ostat.pl. zeleň 6 4088
Celkem KN 7317 17366295
Par. KMD 7317 17366295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 338
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če zem.stav 150
rozestav. 5
Celkem BUD 809
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
Celkem JED 36
LV 1185
spoluvlastník 2317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 20.09.2020 19:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.