k.ú.: 683523 - Libuň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573124 - Libuň NUTS5 CZ0522573124
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 2712442
zahrada 251 162663
ovoc. sad 18 74358
travní p. 421 651566
lesní poz 44 525207
vodní pl. nádrž umělá 1 218
vodní pl. rybník 23 43706
vodní pl. tok přirozený 152 25545
vodní pl. tok umělý 51 9913
zast. pl. společný dvůr 13 3503
zast. pl. zbořeniště 6 2068
zast. pl. 313 117347
ostat.pl. dráha 40 117184
ostat.pl. jiná plocha 95 61822
ostat.pl. manipulační pl. 27 24108
ostat.pl. neplodná půda 43 12332
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 297
ostat.pl. ostat.komunikace 136 80789
ostat.pl. pohřeb. 4 9436
ostat.pl. silnice 31 88867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14179
ostat.pl. zeleň 40 35419
Celkem KN 2306 4772969
Par. DKM 33 66022
Par. KMD 2273 4706947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 294
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 426
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.07.2015
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 20.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 01:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička