k.ú.: 683311 - Malechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 631727
zahrada 45 28517
ovoc. sad 6 14856
travní p. 187 246842
lesní poz les s budovou 3 148
lesní poz 91 606753
vodní pl. nádrž přírodní 2 1356
vodní pl. tok přirozený 6 6845
vodní pl. zamokřená pl. 3 2016
zast. pl. společný dvůr 1 67
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 68 26523
ostat.pl. dráha 2 3227
ostat.pl. jiná plocha 11 1981
ostat.pl. neplodná půda 7 8612
ostat.pl. ostat.komunikace 45 27585
ostat.pl. silnice 3 11271
ostat.pl. zeleň 3 2129
Celkem KN 544 1620490
Par. KMD 544 1620490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 16
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 71
LV 111
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2010
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.