k.ú.: 683141 - Křižanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547824 - Křižanovice NUTS5 CZ0531547824
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1726110
zahrada 80 65027
ovoc. sad 2 6638
travní p. 99 320091
lesní poz les s budovou 51 1761
lesní poz 67 575597
vodní pl. nádrž umělá 5 128971
vodní pl. tok přirozený 3 36631
zast. pl. 246 45408
ostat.pl. jiná plocha 19 26692
ostat.pl. manipulační pl. 12 11921
ostat.pl. neplodná půda 50 74541
ostat.pl. ostat.komunikace 36 25336
ostat.pl. silnice 3 46516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 36407
ostat.pl. zeleň 1 156
Celkem KN 1014 3127803
Par. KMD 1014 3127803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 204
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 267
LV 284
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 02.06.2020 16:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.