k.ú.: 683132 - Libochovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 564150 - Libochovičky NUTS5 CZ0203564150
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 1841204
zahrada 25 21275
ovoc. sad 3 5858
travní p. 30 70103
lesní poz les(ne hospodář) 6 18483
lesní poz ostat.komunikace 2 2400
lesní poz 14 158633
vodní pl. nádrž umělá 2 4139
vodní pl. tok přirozený 25 11607
vodní pl. tok umělý 1 1369
zast. pl. zbořeniště 1 1320
zast. pl. 51 20248
ostat.pl. jiná plocha 49 87272
ostat.pl. manipulační pl. 2 1874
ostat.pl. neplodná půda 24 29019
ostat.pl. ostat.komunikace 29 32495
ostat.pl. silnice 21 32595
Celkem KN 400 2339894
Par. DKM 400 2339894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 51
LV 103
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2014
DKM-KPÚ 1:1000 01.02.2012
KM-D 1:2000 29.12.2000 26.05.2014
S-SK GS 1:2880 1840 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 20.09.2020 22:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.