k.ú.: 683124 - Libochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565164 - Libochovice NUTS5 CZ0423565164
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 10851
orná půda 1592 6143397
chmelnice 20 30565
zahrada skleník-pařeniš. 1 161
zahrada školka 4 13784
zahrada 594 242726
ovoc. sad 40 174603
travní p. 130 89404
lesní poz 11 60040
vodní pl. nádrž přírodní 1 11387
vodní pl. nádrž umělá 2 4222
vodní pl. tok přirozený 118 278401
vodní pl. zamokřená pl. 1 165
zast. pl. společný dvůr 30 3506
zast. pl. zbořeniště 14 1940
zast. pl. 1349 366678
ostat.pl. dráha 21 81781
ostat.pl. jiná plocha 141 203833
ostat.pl. manipulační pl. 205 214187
ostat.pl. neplodná půda 93 186287
ostat.pl. ostat.komunikace 303 209661
ostat.pl. pohřeb. 7 17503
ostat.pl. silnice 23 104198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 46946
ostat.pl. zeleň 70 287507
Celkem KN 4782 8783733
Par. DKM 4782 8783733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 50
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 728
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 206
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če obč.vyb. 29
bez čp/če prům.obj 35
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 44
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1310
byt.z. byt 182
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 32
Celkem JED 219
LV 1299
spoluvlastník 1802

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2016
FÚO 1:2000 01.01.1980 09.11.2016 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 09.11.2016 extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička