k.ú.: 683094 - Libodřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533483 - Libodřice NUTS5 CZ0204533483
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 4959978
zahrada 141 96337
ovoc. sad 19 86086
travní p. 18 23824
lesní poz 23 200308
vodní pl. nádrž umělá 2 10020
vodní pl. rybník 1 4683
vodní pl. tok přirozený 27 16517
vodní pl. tok umělý 2 9813
zast. pl. společný dvůr 3 2206
zast. pl. zbořeniště 3 385
zast. pl. 175 74949
ostat.pl. jiná plocha 64 106238
ostat.pl. manipulační pl. 20 115775
ostat.pl. neplodná půda 48 32036
ostat.pl. ostat.komunikace 91 108045
ostat.pl. pohřeb. 1 629
ostat.pl. silnice 11 44020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15043
ostat.pl. zeleň 10 12290
Celkem KN 763 5919182
PK 652 3792092
Celkem ZE 652 3792092
Par. DKM 525 1693331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 174
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 303
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 15.12.2017 1:1000 15.12.2017 *)
DKM-KPÚ 05.01.2004 1:1000 24.05.2006 *) na části k.ú. DKM
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 16.08.2022 06:00

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.