k.ú.: 683078 - Libníkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570257 - Libníkovice NUTS5 CZ0521570257
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 2545261
zahrada 117 101756
travní p. 111 213868
lesní poz 20 106739
vodní pl. nádrž přírodní 1 1296
vodní pl. nádrž umělá 2 1095
vodní pl. tok přirozený 13 14427
vodní pl. tok umělý 6 7291
zast. pl. společný dvůr 5 119
zast. pl. zbořeniště 2 431
zast. pl. 108 62469
ostat.pl. jiná plocha 17 8756
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 707
ostat.pl. manipulační pl. 17 17698
ostat.pl. neplodná půda 11 6914
ostat.pl. ostat.komunikace 70 71780
ostat.pl. silnice 12 38541
ostat.pl. zeleň 13 15178
Celkem KN 804 3214326
Par. DKM 804 3214326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 104
LV 173
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2012
DKM 1:1000 15.08.2007 53% DKM 47% KPÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.08.2012
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.08.2019 14:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.