k.ú.: 683001 - Libňatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579475 - Libňatov NUTS5 CZ0525579475
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1773591
zahrada 294 289877
travní p. 442 1410410
lesní poz 191 1990201
vodní pl. nádrž umělá 1 156
vodní pl. tok přirozený 2 4430
vodní pl. zamokřená pl. 2 1353
zast. pl. zbořeniště 7 970
zast. pl. 295 71823
ostat.pl. jiná plocha 42 29061
ostat.pl. manipulační pl. 3 1535
ostat.pl. neplodná půda 67 28416
ostat.pl. ostat.komunikace 234 169185
ostat.pl. silnice 3 42139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4594
ostat.pl. zeleň 4 1365
Celkem KN 1836 5819106
Par. KMD 1836 5819106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 287
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 343
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2017
KM-D 1:2000 16.12.2002 12.09.2017
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.08.2019 13:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.