k.ú.: 682969 - Libkovice u Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567302 - Mariánské Radčice NUTS5 CZ0425567302
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 349742
travní p. 18 136522
lesní poz les(ne hospodář) 4 216629
lesní poz 4 40216
vodní pl. nádrž umělá 2 7353
vodní pl. tok přirozený 10 21770
vodní pl. zamokřená pl. 9 187380
zast. pl. 9 12507
ostat.pl. dobývací prost. 5 52562
ostat.pl. dráha 3 12532
ostat.pl. jiná plocha 239 6153399
ostat.pl. manipulační pl. 2 5260
ostat.pl. neplodná půda 7 6563
ostat.pl. ostat.komunikace 34 48915
ostat.pl. silnice 17 66049
ostat.pl. zeleň 2 129619
Celkem KN 391 7447018
Par. DKM 391 7447018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 9
LV 21
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2006
S-SK GS 1:2880 1893 29.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 30.09.2020 18:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička