k.ú.: 682802 - Doubravice u Sedlčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1917347
zahrada 28 30636
travní p. 92 269815
lesní poz 37 1351335
vodní pl. nádrž umělá 4 1321
vodní pl. rybník 12 17111
vodní pl. tok umělý 20 2873
zast. pl. společný dvůr 1 292
zast. pl. zbořeniště 1 97
zast. pl. 34 22845
ostat.pl. jiná plocha 12 9052
ostat.pl. manipulační pl. 17 10644
ostat.pl. neplodná půda 68 53274
ostat.pl. ostat.komunikace 57 71468
ostat.pl. silnice 29 15178
ostat.pl. zeleň 1 6
Celkem KN 550 3773294
Par. KMD 550 3773294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 33
LV 67
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 15:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.