k.ú.: 682691 - Libice nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537438 - Libice nad Cidlinou NUTS5 CZ0208537438
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 3470261
zahrada 405 182966
travní p. 170 539334
lesní poz les(ne hospodář) 2 2066
lesní poz 100 3783960
vodní pl. nádrž přírodní 1 12919
vodní pl. nádrž umělá 14 42470
vodní pl. rybník 1 1677
vodní pl. tok přirozený 62 501834
vodní pl. tok umělý 10 3096
vodní pl. zamokřená pl. 21 49698
zast. pl. zbořeniště 5 830
zast. pl. 711 217865
ostat.pl. dráha 12 62170
ostat.pl. dálnice 36 78181
ostat.pl. jiná plocha 296 384307
ostat.pl. manipulační pl. 75 138448
ostat.pl. neplodná půda 42 91351
ostat.pl. ostat.komunikace 209 220922
ostat.pl. pohřeb. 6 11488
ostat.pl. silnice 20 95177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 40472
ostat.pl. zeleň 48 60550
Celkem KN 2924 9992042
Par. KMD 2924 9992042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 322
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 32
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 707
byt.z. byt 14
obč.z. byt 3
Celkem JED 17
LV 733
spoluvlastník 1119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1842 25.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.05.2019 13:17

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.