k.ú.: 682683 - Libhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 500046 - Libhošť NUTS5 CZ0804500046
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1443 5020499
zahrada 848 658616
ovoc. sad 6 21116
travní p. 491 861614
lesní poz 171 720290
vodní pl. nádrž umělá 12 15131
vodní pl. rybník 4 13956
vodní pl. tok přirozený 90 28236
zast. pl. společný dvůr 7 2659
zast. pl. zbořeniště 12 2600
zast. pl. 755 215168
ostat.pl. jiná plocha 161 95218
ostat.pl. manipulační pl. 12 16635
ostat.pl. neplodná půda 78 90558
ostat.pl. ostat.komunikace 367 190111
ostat.pl. pohřeb. 1 1848
ostat.pl. silnice 115 210106
ostat.pl. skládka 2 6741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23814
ostat.pl. zeleň 3 2253
Celkem KN 4589 8197169
Par. KMD 4589 8197169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 537
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 4
Celkem BUD 744
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 1012
spoluvlastník 1398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:41

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".