k.ú.: 682519 - Hláska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576450 - Liberk NUTS5 CZ0524576450
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 727202
zahrada 83 102859
travní p. 107 615368
lesní poz 24 889403
vodní pl. nádrž přírodní 1 1659
vodní pl. nádrž umělá 2 1291
vodní pl. tok přirozený 9 1618
vodní pl. tok umělý 7 5064
zast. pl. zbořeniště 2 583
zast. pl. 133 36383
ostat.pl. jiná plocha 15 57314
ostat.pl. manipulační pl. 3 37148
ostat.pl. ostat.komunikace 46 53970
ostat.pl. silnice 3 42824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5903
ostat.pl. zeleň 1 2304
Celkem KN 476 2580893
Par. DKM 476 2580893
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 51
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. prům.obj 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 6
Celkem JED 14
LV 148
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2019
DKM-KPÚ 25.10.2012 1:1000 25.10.2012 *) část při KPÚ Rampuše
S-SK GS 1:2880 1840 23.04.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 13.08.2022 01:54

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.