k.ú.: 681857 - Libecina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580562 - Libecina NUTS5 CZ0534580562
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2602926
zahrada 135 92084
travní p. 194 310834
lesní poz 112 729644
zast. pl. zbořeniště 4 548
zast. pl. 145 43784
ostat.pl. jiná plocha 113 51611
ostat.pl. manipulační pl. 39 19822
ostat.pl. ostat.komunikace 107 66868
ostat.pl. silnice 9 42528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1891
ostat.pl. zeleň 3 2512
Celkem KN 1209 3965052
Par. KMD 1209 3965052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 121
LV 185
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.07.2019 06:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.