k.ú.: 681610 - Libá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554618 - Libá NUTS5 CZ0411554618
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 816996
zahrada 233 138981
travní p. 333 2752306
lesní poz 104 9232200
vodní pl. nádrž umělá 5 58507
vodní pl. rybník 21 267948
vodní pl. tok přirozený 2 2346
vodní pl. tok umělý 16 21810
vodní pl. zamokřená pl. 6 27796
zast. pl. společný dvůr 25 4587
zast. pl. zbořeniště 24 13005
zast. pl. 392 94222
ostat.pl. dobývací prost. 1 311125
ostat.pl. jiná plocha 107 43081
ostat.pl. manipulační pl. 22 66088
ostat.pl. neplodná půda 102 186346
ostat.pl. ostat.komunikace 128 169941
ostat.pl. pohřeb. 1 5919
ostat.pl. silnice 12 72558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 30467
ostat.pl. zeleň 17 49710
Celkem KN 1616 14365939
Par. DKM 1319 4869379
Par. KMD 297 9496560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 227
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 7
Celkem BUD 390
byt.z. byt 23
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 25
LV 428
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2018
DKM 1:1000 28.06.2010
KMD 1:1000 28.06.2010
THM-V 1:2000 01.01.1968 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.09.2020 06:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička