k.ú.: 681393 - Lhotka u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596035 - Lhotka NUTS5 CZ0635596035
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2719128
zahrada 98 41824
ovoc. sad 2 9356
travní p. 217 914534
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 123 2316679
vodní pl. nádrž umělá 1 7529
vodní pl. rybník 9 45327
vodní pl. tok přirozený 4 6021
vodní pl. zamokřená pl. 6 35459
zast. pl. společný dvůr 1 549
zast. pl. zbořeniště 16 2462
zast. pl. 147 51166
ostat.pl. jiná plocha 55 33016
ostat.pl. manipulační pl. 22 74052
ostat.pl. neplodná půda 13 5268
ostat.pl. ostat.komunikace 170 118920
ostat.pl. silnice 1 12657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1199
Celkem KN 1148 6395166
Par. DKM 1 14
Par. KMD 1147 6395152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 143
LV 200
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2014
KM-D 1:2000 01.01.2001 26.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 08:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.