k.ú.: 681377 - Lhotka u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 782592
zahrada 259 195269
travní p. 397 1270474
lesní poz les s budovou 2 109
lesní poz 138 2172645
vodní pl. tok přirozený 9 24289
zast. pl. zbořeniště 6 1618
zast. pl. 458 76037
ostat.pl. dráha 7 72264
ostat.pl. jiná plocha 135 83757
ostat.pl. manipulační pl. 11 4780
ostat.pl. neplodná půda 16 24632
ostat.pl. ostat.komunikace 268 128763
ostat.pl. pohřeb. 2 2303
ostat.pl. silnice 11 47839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 12572
ostat.pl. zeleň 1 409
Celkem KN 1815 4900352
Par. DKM 1815 4900352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 22
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 396
byt.z. byt 552
byt.z. garáž 1
Celkem JED 553
LV 662
spoluvlastník 1075

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2003
ZMVM 1:1000 31.12.1989 20.11.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 04.06.2020 00:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.