k.ú.: 681326 - Lhotka u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531898 - Lhotka NUTS5 CZ0206531898
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 3183544
zahrada 199 120637
ovoc. sad 14 63719
travní p. 38 46548
lesní poz 193 954978
vodní pl. nádrž umělá 3 20406
vodní pl. tok přirozený 9 15064
vodní pl. zamokřená pl. 2 2992
zast. pl. společný dvůr 5 1329
zast. pl. zbořeniště 8 1904
zast. pl. 249 62065
ostat.pl. dráha 5 35934
ostat.pl. jiná plocha 55 45183
ostat.pl. manipulační pl. 12 11485
ostat.pl. neplodná půda 65 72654
ostat.pl. ostat.komunikace 124 109853
ostat.pl. pohřeb. 1 1214
ostat.pl. silnice 9 45739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10459
ostat.pl. zeleň 6 5164
Celkem KN 1392 4810871
Par. DKM 13 105793
Par. KMD 1379 4705078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 240
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 343
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 22.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 18.08.2019 13:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.