k.ú.: 681245 - Lhota u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 556866 - Lhota u Vsetína NUTS5 CZ0723556866
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 717010
zahrada 254 134250
ovoc. sad 5 15031
travní p. mez, stráň 12 21513
travní p. plantáž dřevin 1 951
travní p. 1058 2305209
lesní poz 896 7000384
vodní pl. tok přirozený 70 67089
vodní pl. tok umělý 1 137
vodní pl. zamokřená pl. 6 3774
zast. pl. zbořeniště 27 3018
zast. pl. 515 97982
ostat.pl. jiná plocha 235 162963
ostat.pl. manipulační pl. 56 24073
ostat.pl. neplodná půda 635 478265
ostat.pl. ostat.komunikace 199 141417
ostat.pl. pohřeb. 1 1431
ostat.pl. silnice 37 78921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8055
ostat.pl. zeleň 2 468
Celkem KN 4439 11261941
Par. KMD 4439 11261941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 165
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 491
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 709
spoluvlastník 1270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 07:01

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.