k.ú.: 681245 - Lhota u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 556866 - Lhota u Vsetína NUTS5 CZ0723556866
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 717173
zahrada 247 134299
ovoc. sad 5 15031
travní p. mez, stráň 12 21513
travní p. plantáž dřevin 1 951
travní p. 1062 2314051
lesní poz 888 6984981
vodní pl. tok přirozený 68 67040
vodní pl. tok umělý 1 137
vodní pl. zamokřená pl. 6 3774
zast. pl. zbořeniště 26 2924
zast. pl. 515 98304
ostat.pl. jiná plocha 231 162317
ostat.pl. manipulační pl. 56 24073
ostat.pl. neplodná půda 637 485081
ostat.pl. ostat.komunikace 196 141417
ostat.pl. pohřeb. 1 1431
ostat.pl. silnice 37 78921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8055
ostat.pl. zeleň 2 468
Celkem KN 4419 11261941
Par. KMD 4419 11261941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 164
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 491
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 703
spoluvlastník 1261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 08:51

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.