k.ú.: 681229 - Bezděkov u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 114398
zahrada 35 63817
travní p. 67 899257
lesní poz 30 206414
vodní pl. tok přirozený 2 1283
vodní pl. tok umělý 1 1425
zast. pl. zbořeniště 3 992
zast. pl. 35 7351
ostat.pl. dráha 1 6888
ostat.pl. jiná plocha 23 21507
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 8
ostat.pl. manipulační pl. 3 1954
ostat.pl. neplodná půda 64 72723
ostat.pl. ostat.komunikace 43 58110
ostat.pl. silnice 1 6006
Celkem KN 316 1462133
Par. KMD 316 1462133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 34
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 53
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2014
KM-D 1:2000 27.06.2002 15.05.2014
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 20:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.