k.ú.: 681181 - Lhota u Kelče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 649 1941880
zahrada 109 135507
ovoc. sad 5 20026
travní p. 106 359469
lesní poz 111 224223
vodní pl. tok přirozený 57 41026
zast. pl. 71 33855
ostat.pl. jiná plocha 20 2465
ostat.pl. manipulační pl. 26 57931
ostat.pl. neplodná půda 51 26806
ostat.pl. ostat.komunikace 100 45424
ostat.pl. silnice 62 61303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6185
ostat.pl. zeleň 18 851
Celkem KN 1387 2956951
Par. KMD 1387 2956951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 70
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 167
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 17:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.