k.ú.: 680770 - Lety - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549568 - Lety NUTS5 CZ0314549568
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 5313835
zahrada 177 94780
ovoc. sad 3 21193
travní p. 91 1029245
lesní poz 33 654455
vodní pl. nádrž umělá 5 31165
vodní pl. rybník 3 55420
vodní pl. tok přirozený 4 3811
vodní pl. tok umělý 43 50454
vodní pl. zamokřená pl. 2 20213
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 7 2683
zast. pl. 202 123079
ostat.pl. jiná plocha 59 139322
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 941
ostat.pl. manipulační pl. 96 134647
ostat.pl. neplodná půda 58 106908
ostat.pl. ostat.komunikace 120 113059
ostat.pl. pohřeb. 2 2104
ostat.pl. silnice 76 244714
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8499
ostat.pl. zeleň 10 5653
Celkem KN 1257 8156265
PK 1141 6374232
Celkem ZE 1141 6374232
Par. KMD 791 707888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 279
spoluvlastník 588

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2018
S-SK GS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.09.2020 15:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.