k.ú.: 680770 - Lety - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549568 - Lety NUTS5 CZ0314549568
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 5313687
zahrada 180 94123
ovoc. sad 3 21193
travní p. 91 1029245
lesní poz 33 654455
vodní pl. nádrž umělá 5 31165
vodní pl. rybník 3 55420
vodní pl. tok přirozený 4 3811
vodní pl. tok umělý 43 50454
vodní pl. zamokřená pl. 2 20213
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 7 2683
zast. pl. 205 123304
ostat.pl. jiná plocha 62 140161
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 941
ostat.pl. manipulační pl. 97 134404
ostat.pl. neplodná půda 58 106908
ostat.pl. ostat.komunikace 120 113043
ostat.pl. pohřeb. 2 2104
ostat.pl. silnice 76 244714
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8499
ostat.pl. zeleň 10 5653
Celkem KN 1267 8156265
PK 1141 6374232
Celkem ZE 1141 6374232
Par. KMD 800 707888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 278
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2018
S-SK GS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 01:15

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.