k.ú.: 680575 - Leštinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571709 - Leštinka NUTS5 CZ0531571709
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 635133
zahrada 77 52887
ovoc. sad 6 10904
travní p. 131 247695
lesní poz 36 137064
vodní pl. nádrž přírodní 1 3112
vodní pl. nádrž umělá 3 2586
vodní pl. tok přirozený 23 31955
vodní pl. zamokřená pl. 4 1946
zast. pl. zbořeniště 6 1132
zast. pl. 99 24586
ostat.pl. dobývací prost. 24 303734
ostat.pl. dráha 4 16945
ostat.pl. jiná plocha 43 23519
ostat.pl. manipulační pl. 3 1332
ostat.pl. neplodná půda 58 43769
ostat.pl. ostat.komunikace 55 48255
ostat.pl. silnice 2 8027
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3392
Celkem KN 707 1597973
Par. KMD 707 1597973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 99
LV 156
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 12:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.