k.ú.: 680541 - Leština u Světlé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569011 - Leština u Světlé NUTS5 CZ0631569011
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1529305
zahrada 166 105628
ovoc. sad 1 5606
travní p. 255 518658
lesní poz 59 2061307
vodní pl. rybník 5 79947
vodní pl. tok přirozený 25 6008
vodní pl. tok umělý 19 4468
vodní pl. zamokřená pl. 5 17704
zast. pl. společný dvůr 1 477
zast. pl. zbořeniště 1 311
zast. pl. 225 79982
ostat.pl. dráha 14 103741
ostat.pl. jiná plocha 70 62184
ostat.pl. manipulační pl. 10 32024
ostat.pl. neplodná půda 19 9046
ostat.pl. ostat.komunikace 101 100884
ostat.pl. silnice 2 7712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9544
ostat.pl. zeleň 1 209
Celkem KN 1253 4734745
Par. KMD 1253 4734745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 21
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 214
byt.z. byt 18
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 242
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 01:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.