k.ú.: 680508 - Leština - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 2895709
zahrada 163 106271
ovoc. sad 8 24860
travní p. 243 587216
lesní poz 145 1027307
vodní pl. nádrž umělá 6 1107
vodní pl. tok přirozený 3 15168
vodní pl. tok umělý 40 10032
zast. pl. zbořeniště 6 1417
zast. pl. 125 44335
ostat.pl. jiná plocha 24 3647
ostat.pl. manipulační pl. 30 35220
ostat.pl. neplodná půda 61 33166
ostat.pl. ostat.komunikace 110 78152
ostat.pl. pohřeb. 1 2332
ostat.pl. silnice 64 59967
Celkem KN 1581 4925906
Par. KMD 1581 4925906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 196
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 15:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.