k.ú.: 680508 - Leština - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 2895709
zahrada 163 106319
ovoc. sad 8 24860
travní p. 243 587620
lesní poz 145 1027307
vodní pl. nádrž umělá 6 1107
vodní pl. tok přirozený 3 15168
vodní pl. tok umělý 40 10032
zast. pl. zbořeniště 6 1417
zast. pl. 123 43883
ostat.pl. jiná plocha 24 3647
ostat.pl. manipulační pl. 30 35220
ostat.pl. neplodná půda 61 33166
ostat.pl. ostat.komunikace 110 78152
ostat.pl. pohřeb. 1 2332
ostat.pl. silnice 64 59967
Celkem KN 1579 4925906
Par. KMD 1579 4925906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 117
LV 200
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.07.2019 07:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.