k.ú.: 680486 - Doubravice u Leštiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 2093584
zahrada 154 105493
ovoc. sad 5 20758
travní p. 414 776281
lesní poz 109 716138
vodní pl. nádrž umělá 7 3464
vodní pl. tok přirozený 23 11816
vodní pl. tok umělý 29 11486
zast. pl. zbořeniště 3 947
zast. pl. 133 46829
ostat.pl. jiná plocha 28 14138
ostat.pl. manipulační pl. 37 30425
ostat.pl. neplodná půda 99 65535
ostat.pl. ostat.komunikace 117 76114
ostat.pl. silnice 25 61934
Celkem KN 1487 4034942
Par. KMD 1487 4034942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 123
LV 157
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 29.09.2020 17:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička