k.ú.: 680478 - Leština u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569691 - Věž NUTS5 CZ0631569691
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 552573
zahrada 101 75366
travní p. 102 450697
lesní poz 60 1917756
vodní pl. nádrž umělá 2 2100
vodní pl. tok přirozený 1 363
vodní pl. tok umělý 1 694
zast. pl. zbořeniště 2 346
zast. pl. 94 22353
ostat.pl. jiná plocha 28 10116
ostat.pl. manipulační pl. 5 5570
ostat.pl. neplodná půda 34 14084
ostat.pl. ostat.komunikace 52 53232
ostat.pl. silnice 3 19156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 672
Celkem KN 571 3125078
Par. DKM 63 42516
Par. KMD 508 3082562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 91
LV 135
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.07.2016
KMD 1:1000 25.06.2014 pouze na části kú po OO přepracováním
S-SK GS 1:2880 1838 27.07.2016 na části kú kde nebyla dokončena OO přepracováním


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 07:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.