k.ú.: 680362 - Lesůňky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 573485 - Lesůňky NUTS5 CZ0634573485
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 2884501
zahrada 73 58601
travní p. 238 240040
lesní poz 6 100346
vodní pl. tok přirozený 1 290
vodní pl. tok umělý 56 16622
zast. pl. zbořeniště 3 616
zast. pl. 73 34124
ostat.pl. dráha 5 54225
ostat.pl. jiná plocha 15 2552
ostat.pl. manipulační pl. 33 11148
ostat.pl. neplodná půda 9 16768
ostat.pl. ostat.komunikace 52 41400
ostat.pl. silnice 12 25012
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1194
Celkem KN 1087 3487439
Par. KMD 1087 3487439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 65
LV 110
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička