k.ú.: 680133 - Lesná u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1248139
zahrada 92 70108
travní p. 174 835874
lesní poz 90 960204
vodní pl. nádrž přírodní 1 1587
vodní pl. nádrž umělá 1 680
vodní pl. tok přirozený 2 7089
vodní pl. zamokřená pl. 1 148
zast. pl. zbořeniště 34 4582
zast. pl. 88 32216
ostat.pl. jiná plocha 38 43850
ostat.pl. manipulační pl. 16 16924
ostat.pl. neplodná půda 60 124538
ostat.pl. ostat.komunikace 107 84541
ostat.pl. pohřeb. 1 827
ostat.pl. silnice 3 17347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10952
Celkem KN 789 3459606
Par. DKM 789 3459606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 88
LV 107
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.12.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.08.2019 16:28

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.