k.ú.: 680052 - Jedlina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561002 - Lesná NUTS5 CZ0327561002
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 41 12760
travní p. 243 2266698
lesní poz ostat.komunikace 1 6354
lesní poz 87 9787682
vodní pl. nádrž umělá 2 1385
vodní pl. rybník 2 2178
vodní pl. tok přirozený 4 2784
vodní pl. tok umělý 1 2348
zast. pl. zbořeniště 6 7857
zast. pl. 4 2032
ostat.pl. jiná plocha 58 407914
ostat.pl. neplodná půda 13 10003
ostat.pl. ostat.komunikace 59 119612
ostat.pl. pohřeb. 1 3589
ostat.pl. silnice 4 52356
Celkem KN 526 12685552
Par. KMD 526 12685552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 4
LV 24
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 19.09.2020 04:14

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.