k.ú.: 679887 - Lejšovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570222 - Lejšovka NUTS5 CZ0521570222
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2209631
zahrada 163 102689
travní p. 91 129512
lesní poz 111 413373
vodní pl. nádrž umělá 1 6144
vodní pl. tok přirozený 13 11130
vodní pl. tok umělý 2 2291
zast. pl. zbořeniště 7 1628
zast. pl. 135 58818
ostat.pl. jiná plocha 44 23677
ostat.pl. manipulační pl. 23 19298
ostat.pl. neplodná půda 17 12297
ostat.pl. ostat.komunikace 124 50161
ostat.pl. pohřeb. 1 1495
ostat.pl. silnice 36 58086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8407
ostat.pl. zeleň 6 977
Celkem KN 1089 3109614
Par. DKM 1089 3109614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 128
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 229
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.05.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.05.2001
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 26.05.2019 05:36

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.