k.ú.: 679755 - Ledečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534170 - Ledečko NUTS5 CZ0205534170
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 464192
zahrada 312 209470
ovoc. sad 2 6252
travní p. 259 524471
lesní poz les s budovou 26 1151
lesní poz 37 1239348
vodní pl. tok přirozený 8 249856
vodní pl. tok umělý 1 409
zast. pl. společný dvůr 8 1533
zast. pl. zbořeniště 4 1542
zast. pl. 432 59618
ostat.pl. dráha 8 62455
ostat.pl. jiná plocha 22 16255
ostat.pl. manipulační pl. 12 7746
ostat.pl. neplodná půda 94 61573
ostat.pl. ostat.komunikace 105 73823
ostat.pl. pohřeb. 1 149
ostat.pl. silnice 5 22470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 10682
ostat.pl. zeleň 5 3826
Celkem KN 1529 3016821
Par. KMD 1529 3016821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 23
č.e. rod.rekr 247
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 451
LV 549
spoluvlastník 785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.05.2019 01:12

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.