k.ú.: 679755 - Ledečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534170 - Ledečko NUTS5 CZ0205534170
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 455100
zahrada 314 209927
ovoc. sad 2 6252
travní p. 239 514592
lesní poz les s budovou 26 1151
lesní poz 38 1250816
vodní pl. tok přirozený 5 245107
vodní pl. tok umělý 1 409
zast. pl. společný dvůr 8 1533
zast. pl. zbořeniště 4 1542
zast. pl. 437 60186
ostat.pl. dráha 8 62455
ostat.pl. jiná plocha 21 12463
ostat.pl. manipulační pl. 12 7746
ostat.pl. neplodná půda 80 54308
ostat.pl. ostat.komunikace 104 79092
ostat.pl. pohřeb. 1 149
ostat.pl. silnice 5 22470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 10682
ostat.pl. zeleň 9 18481
Celkem KN 1494 3014461
Par. DKM 63 415961
Par. KMD 1431 2598500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 24
č.e. rod.rekr 247
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 456
LV 550
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.05.2019 1:1000 08.07.2019 *) v části Vraník
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 02:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.