k.ú.: 679691 - Ledčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534978 - Ledčice NUTS5 CZ0206534978
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 735 8726640
zahrada 225 178031
ovoc. sad 22 104151
travní p. 112 471570
lesní poz 39 245644
vodní pl. nádrž umělá 5 9014
vodní pl. tok umělý 13 33291
zast. pl. společný dvůr 8 2080
zast. pl. zbořeniště 8 1862
zast. pl. 360 146771
ostat.pl. dálnice 6 157237
ostat.pl. jiná plocha 72 133667
ostat.pl. manipulační pl. 39 77521
ostat.pl. neplodná půda 24 36056
ostat.pl. ostat.komunikace 121 307359
ostat.pl. pohřeb. 2 8043
ostat.pl. silnice 8 97917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 219365
ostat.pl. zeleň 34 29922
Celkem KN 1842 10986141
Par. DKM 1087 10455435
Par. KMD 754 530700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 109
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 355
byt.z. byt 13
obč.z. byt 4
Celkem JED 17
LV 535
spoluvlastník 826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2015
DKM-KPÚ 26.12.2012 1:1000 04.01.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1840 17.08.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 01.10.2020 07:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička