k.ú.: 679691 - Ledčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534978 - Ledčice NUTS5 CZ0206534978
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 734 8727670
zahrada 222 178172
ovoc. sad 22 104151
travní p. 111 471570
lesní poz 39 245644
vodní pl. nádrž umělá 5 9014
vodní pl. tok umělý 13 33291
zast. pl. společný dvůr 8 2080
zast. pl. zbořeniště 8 1903
zast. pl. 345 146083
ostat.pl. dálnice 6 157237
ostat.pl. jiná plocha 68 133120
ostat.pl. manipulační pl. 39 77532
ostat.pl. neplodná půda 24 36056
ostat.pl. ostat.komunikace 121 307359
ostat.pl. pohřeb. 2 8043
ostat.pl. silnice 8 97917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 219365
ostat.pl. zeleň 34 29922
Celkem KN 1818 10986129
Par. DKM 1084 10455434
Par. KMD 733 530689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 340
byt.z. byt 13
obč.z. byt 4
Celkem JED 17
LV 538
spoluvlastník 833

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2015
DKM-KPÚ 26.12.2012 1:1000 04.01.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1840 17.08.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 22:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.