k.ú.: 679623 - Ledce u Mladé Boleslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536202 - Ledce NUTS5 CZ0207536202
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 1816903
zahrada 192 169068
ovoc. sad 4 18425
travní p. 156 264739
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 91 5513478
vodní pl. nádrž přírodní 1 389
vodní pl. nádrž umělá 10 27806
vodní pl. rybník 10 273547
vodní pl. tok přirozený 12 2488
vodní pl. tok umělý 31 8603
vodní pl. zamokřená pl. 6 21180
zast. pl. zbořeniště 3 510
zast. pl. 323 102172
ostat.pl. dráha 6 40685
ostat.pl. jiná plocha 108 126853
ostat.pl. manipulační pl. 35 32656
ostat.pl. neplodná půda 27 7438
ostat.pl. ostat.komunikace 118 132712
ostat.pl. pohřeb. 1 2954
ostat.pl. silnice 8 83154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6846
ostat.pl. zeleň 8 3488
Celkem KN 1536 8656153
Par. KMD 1536 8656153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 152
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 48
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 317
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 392
spoluvlastník 737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 02.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 13.08.2022 02:37

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.