k.ú.: 679470 - Lažánky u Veverské Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583260 - Lažánky NUTS5 CZ0643583260
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 836 2974071
zahrada 226 184103
ovoc. sad 37 198610
travní p. 227 548445
lesní poz les s budovou 7 3199
lesní poz 324 7537857
vodní pl. nádrž umělá 3 9487
vodní pl. rybník 2 8496
vodní pl. tok přirozený 14 35772
zast. pl. společný dvůr 10 1033
zast. pl. zbořeniště 10 1186
zast. pl. 370 123411
ostat.pl. dobývací prost. 10 37103
ostat.pl. jiná plocha 120 200065
ostat.pl. manipulační pl. 195 50412
ostat.pl. neplodná půda 37 23341
ostat.pl. ostat.komunikace 198 169917
ostat.pl. pohřeb. 3 5569
ostat.pl. silnice 36 64312
ostat.pl. skládka 20 1811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19602
ostat.pl. zeleň 13 15150
Celkem KN 2704 12212952
Par. DKM 1018 3804838
Par. KMD 1686 8408114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 88
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 37
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 40
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 355
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 470
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.06.2016 1:1000 20.06.2016 *)
KMD 1:1000 05.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.