k.ú.: 679445 - Lázy u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544418 - Loučka NUTS5 CZ0723544418
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 25384
zahrada 76 70059
ovoc. sad 1 5740
travní p. 246 901971
lesní poz 39 427545
vodní pl. tok přirozený 1 2484
vodní pl. zamokřená pl. 1 603
zast. pl. 59 30769
ostat.pl. jiná plocha 40 9535
ostat.pl. manipulační pl. 12 7958
ostat.pl. neplodná půda 51 43706
ostat.pl. ostat.komunikace 79 42892
ostat.pl. pohřeb. 1 469
ostat.pl. silnice 22 9429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2780
Celkem KN 652 1581324
Par. KMD 652 1581324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 59
LV 100
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2017
KM-D 1:2000 07.04.2000 13.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 07.04.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 20:31

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.